1. Cloudinvoice.vn chỉ cung cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web Cloudinvoice.vn cho việc sử dụng cá nhân của bạn.

 2. Bạn không được phép sử dụng trang web Cloudinvoice.vn cho các mục đích sau đây:
  - Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử;
  - Tạo ra, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu;
  - Vi phạm hoặc cố tình vi phạm sự an ninh của bất kỳ trang web Cloudinvoice.vn nào;
  - Đảo ngược kỹ thuật hoặc dịch ngược bất kỳ phần nào trên trang web Cloudinvoice.vn;
  - Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào của Nội dung Cloudinvoice.vn hoặc thông tin có sẵn từ trang web Cloudinvoice.vn, bao gồm các bài đăng đã hết hạn, nếu như Điều Khoản này không cho phép;
  - Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào mà tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, HOẶC ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị nghiêm cấm bởi Điều Khoản này, chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, HOẶC khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào;
  - Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới bất kỳ trang web Cloudinvoice.vn;
  - Truy cập dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được ủy quyền truy cập;
  - Đăng hoặc gửi đến bất kỳ trang web Cloudinvoice.vn thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở hữu của bạn;
  - Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn;
  - Gạ gẫm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những Người dùng khác;
  - Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác;
  - Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, công ty hoặc cá nhân nào;
  - Gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ Người dùng nào, hoặc liên hệ bất kỳ người dùng nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ bạn;
  - Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang web Cloudinvoice.vn, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.
  - Sử dụng Dịch vụ Cloudinvoice.vn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc đăng tải hoặc đưa ra nội dung, hồ sơ, hoặc thông tin việc làm có tính chất nói xấu, bôi nhọ, ngụý hoặc rõ ràng công kích, thô tục, khiêu dâm, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, căm thù, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, có tính đe dọa hoặc có khả năng gây phiền phức, bất tiện, bối rối, lo lắng hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có tính khiêu dâm, không đứng đắn theo nhận định của Cloudinvoice.vn;

 3. Mặc dù chúng tôi hướng tới việc cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ tại trang web Cloudinvoice.vn đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn.
 4. Chúng tôi không thể bảo đảm trang web Cloudinvoice.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web Cloudinvoice.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác. Nếu có xảy ra thiếu sót tại trang web Cloudinvoice.vn bạn nên báo cáo chúng tại đây và chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa thiếu sót sớm nhất có thể.
 5. Việc truy cập của bạn vào trang web Cloudinvoice.vn thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.