Hóa đơn điện tử - Xu thế chung của mọi doanh nghiệp

Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2020, khoảng 90% doanh nghiệp, hàng hóa lưu thông trên thị trường sẽ sử dụng hóa đơn điện tử. Chỉ đạo này của Bộ Tài chính là bước đệm lớn để các doanh nghiệp chuyển từ hóa đơn giấy truyền thống sang phần mềm hóa đơn điện tử.

Điện tử hóa các giao dịch kinh tế hiện đang là xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 nhưng đây cũng là thách thức lớn đối với mỗi doanh nghiệp. Từ chi phí, cơ sở hạ tầng cho đến nguồn nhân lực mỗi doanh nghiệp sẽ phải tính toán và đưa ra lời giải hợp lý.

Đặc biệt, trong thời buổi công nghệ hiện đại thì việc các doanh nghiệp phải thay đổi theo xu hướng là điều dễ hiểu. Với thực tế hiện nay, sử dụng hóa đơn điện tử mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích cụ thể bao gồm:  

  • Tiết kiệm thời gian trong việc đặt in, thông báo phát hành hóa đơn nhanh chóng. Triệt tiêu rủi ro và các khoản phạt liên quan đến hóa đơn.
  • Giảm chi phí in hóa đơn cũng như chi phí bưu điện, lưu trữ hóa đơn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  • Thuận lợi cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu với quá trình xử lý thông tin nhanh chóng từ hệ thống kế toán, hệ thống thanh toán… dịch vụ sẽ được liên kết, đồng bộ hóa vào phần mềm hóa đơn điện tử.
  • Hóa đơn không gửi tới khách hàng qua các đường chuyển phát tốt kém, tốn nhiều thời gian mà được gửi qua các thiết bị công nghệ, điện tử thông minh như SMS, Email…

Như vậy, hóa đơn điện tử là bước tiến lớn trong việc tối ưu hóa các thủ tục về hóa đơn cũng như quản lý tình hình hóa đơn dành cho mỗi doanh nghiệp để theo kịp xu thế và hòa mình vào thời đại công nghệ cao.