Căn cứ Điều 36 của Nghị định 119/NĐ-CP, những đối tượng thuộc trường hợp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cần lưu ý những mốc thời gian theo quy định sau đây:

* Từ ngày 01/11/2018 – ngày 31/10/2020:

- Trường hợp doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã nhưng cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện về công nghệ thông tin để áp dụng thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức cũ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này phải gửi dữ liệu hóa đơn theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định và tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian này nếu được cơ quan thuế yêu cầu sử dụng HĐĐT thì phải áp dụng HĐĐT. Trường hợp chưa đủ điều kiện để áp dụng HĐĐT thì được phép sử dụng Hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

* Từ ngày 01/11/2020:

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong 100% việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Theo đó, từ ngày này Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực thi hành.

*Trường hợp đặc biệt:

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Tóm lại, việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020. Theo đó, đây chính là khoảng thời gian để các doanh nghiệp chính thức khởi động để chuẩn bị cho bước chuyển đổi “điện tử mạnh mẽ” này.

Không sớm thì muộn, từ nay cho đến hết tháng 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang dùng HĐĐT. Với số lượng lớn doanh nghiệp đang hoạt động, cộng với hàng nghìn doanh nghiệp mới thành lập mỗi tháng thì việc gấp rút ngay bây giờ của bạn chính là phải chuyển đổi sang HĐĐT càng sớm càng tốt nhằm tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy” các doanh nghiệp đổ xô, ồ ạt triển khai cùng lúc dẫn đến tình trạng quá tải, khó khăn, ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.