“1. Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.”. /

Như vậy theo quy định của cơ quan thuế, hoá đơn sau khi được khởi tạo cần phải được lưu trữ theo thời hạn quy định của Luật Kế toán, thông thường là 10 năm. Hoá đơn tự in, đặt in có thể xảy ra tình trạng mất dữ liệu do mất, cháy, hỏng hoá đơn do hoá đơn được lưu trữ ở dạng giấy. Đối với hoá đơn điện tử, việc cháy, hỏng hoá đơn là khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, hoá đơn điện tử vẫn không thể tránh khỏi tình trạng bị mất dữ liệu hoá đơn.

Khi thực hiện lưu trữ hoá đơn điện tử, dữ liệu hoá đơn lưu tại hệ thống của doanh nghiệp vẫn có thể bị mất do dữ liệu bị xoá, máy tính lưu trữ dữ liệu bị virus xâm nhập ảnh hưởng đến dữ liệu hoặc máy tính lưu dữ liệu bị hỏng ổ cứng. Với những trường hợp này, nếu doanh nghiệp không có phương án dự phòng lưu trữ dữ liệu ở nơi khác thì việc mất hoàn toàn dữ liệu hoá đơn là không thể tránh  khỏi. Doanh nghiệp sẽ khó có thể khôi phục lại được dữ liệu ban đầu.

Virus tấn công máy tính

Đối với các doanh nghiệp lớn, có hệ thống máy chủ, máy tính lưu trữ dữ liệu hoá đơn  lớn, được bảo mật và đảm bảo việc sao lưu dữ liệu hàng ngày thì việc khôi phục lại dữ liệu hoá đơn hoàn toàn dễ dàng. Tuy nhiên với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống lưu trữ hoá đơn không được đảm bảo, đôi khi chỉ là một chiếc laptop sử dụng để làm máy chủ lưu dữ liệu hoá đơn thì dữ liệu hoá đơn rất dễ xảy ra tình trạng bị mất hoàn toàn.

Hệ thống máy chủ của một số doanh nghiệp lớn

Chính vì vậy, để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đảm bảo lưu trữ hoá đơn theo đúng quy định của cơ quan thuế, Công ty cổ phần Công nghệ ITT đã cung cấp thêm cho doanh nghiệp một số giải pháp để lưu trữ dữ liệu hoá đơn đã được tích hợp sẵn trên phần mềm hoá đơn điện tử Cloud Invoice, giúp khách hàng có thể xuất hoá đơn online.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn lưu trữ hoá đơn trên hệ thống của ITT (chi phí sẽ tính theo gói dung lượng mà doanh nghiệp mua) hoặc lưu trữ hoá đơn trên hệ thống cloud miễn phí như OneDrive, Google Drive hay DropBox,.... Hoá đơn của doanh nghiệp sau khi thực hiện xuất và ký số sẽ được tự động đồng bộ lên cloud và lưu trữ an toàn trên đó. Trường hợp mất dữ liệu và muốn khôi phục lại, Cloud Invoice cũng cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp khôi phục dữ liệu đã được tích hợp sẵn trên phần mềm. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể lấy dữ liệu đã được lưu trữ trên cloud và sử dụng để khôi phục lại.


Hệ thống Cloud miễn phí